Category Archives: Uncategorized

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP (TOÁN – KHOA HỌC) TẠI MILSGATE

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thì sử dụng Tiếng Anh thành thạo là một yếu tố quan trọng để các học sinh có thể thành công trong tương lai. Chương trình tích hợp Tiếng Anh tại các trường cấp 1-2-3 đã trở thành một xu hướng phát triển giáo dục hiện nay. […]

🎉🎉 KHÓA HỌC PRIMARY STAR – LỚP 4-5

💯 Khóa học Primary Star tại Trung tâm Anh ngữ học thuật Milsgate là một chương trình giảng dạy chuyên sâu nhằm chuẩn bị cho học sinh lớp 4 và lớp 5 trong việc luyện thi TOEFL Primary. 📐TOEFL Primary là công cụ hữu ích để đánh giá và đo lường năng lực tiếng Anh […]